Στην Καρδιά του Αυτισμού (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα)

In_the_heart_of_autism-education-2020-21.width-1280

(https://www.onassis.org/el/whats-on/in-the-heart-of-autism-with-special-education-teachers-therapists-and-mental-health-professionals) Το Ίδρυμα Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Στην Καρδιά του Αυτισμού».   Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού και στη δημιουργία εξατομικευμένων κοινωνικών ιστοριών, πρακτικών συμβουλών και βημάτων που θα προετοιμάσουν τα άτομα με ΔΑΦ κάθε ηλικίας να «πάνε στον […]