Υπηρεσίες

Αξιολόγηση

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Εξατομικευμένα Ψυχοπαιδαγωγικά Προγράμματα

Συνεκπαίδευση

Δράσεις Κοινωνικοποίησης

Εργασιακή Συμπερίληψη

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Συμβουλευτική, Εκπαίδευση και Υποστήριξη Εκπαιδευτικών

Ψυχοεκπαίδευση Σχολικής Κοινότητας

Συμβουλευτική, Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων

Ψυχοεκπαίδευση Οικογένειας

Συμβουλευτική & Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Διεξαγωγή Ομιλιών & Σεμιναρίων